دسته: اخبار
بازدید: 88

عملکرد شهرداری در تیرماه 97

1-آسفالت کوچه ها و خیابانها در حال اجرا

2-اجرای سرعت گیر خیابان قهرمان

3-اصلاح بلوار خیابان کهمان در حال اجرا

بازدید امروز62
بازدید دیروز44
بازدید هفته106
بازدید کل14604