دسته: اخبار
بازدید: 114

عملکرد شهرداری در تیرماه 97

1-آسفالت کوچه ها و خیابانها در حال اجرا

2-اجرای سرعت گیر خیابان قهرمان

3-اصلاح بلوار خیابان کهمان در حال اجرا

بازدید امروز18
بازدید دیروز45
بازدید هفته181
بازدید کل20736