دسته: اخبار
بازدید: 126

عملکرد شهرداری در تیرماه 97

1-آسفالت کوچه ها و خیابانها در حال اجرا

2-اجرای سرعت گیر خیابان قهرمان

3-اصلاح بلوار خیابان کهمان در حال اجرا

بازدید امروز40
بازدید دیروز50
بازدید هفته386
بازدید کل26425