دسته: اخبار
بازدید: 50

عملکرد شهرداری در تیرماه 97

1-آسفالت کوچه ها و خیابانها در حال اجرا

2-اجرای سرعت گیر خیابان قهرمان

3-اصلاح بلوار خیابان کهمان در حال اجرا

بازدید امروز39
بازدید دیروز60
بازدید هفته251
بازدید کل11019