"عبدالله خدادادی" گفت:استخرشنای الشتر ازاستانداردترین استخرشناهای لرستان می باشد که با طراحی وساختارمدرن درخدمت جوانان می باشد.

خدادادی با بیان این مطلب ،اظهار کرد:استخرشنای فجر الشتر درسال 90 افتتاح گردید که متاسفانه درسال گذشته به دلایل برخی مشکلات فنی تعطیل شد که خوشبختانه با حمایت وتلاش های دکترعزیزپور مدیرکل ورزش وجوانان لرستان با رفع برخی از نواقص فنی مجموعه استخر،درچندروز گذشته شاهد بهره برداری مجدد از این استخر شنا درشهرستان بودیم.

او افزود: استقبال جوانان این شهرستان از برنامه های استخرشنا مطلوب ورضایت بخش بوده است و این مجموعه درحال حاضر پذیرای جوانان شهرستان دراوقات فراغت می باشد.

خدادادی همچنین  حمایت های مدیرکل ورزش وجوانان لرستان را در راستای پیاده سازی نشاط اجتماعی دربین جوانان الشتر را به فال نیک گرفت و اززحمات این مدیرکل قدردانی کرد.

بازدید امروز72
بازدید دیروز146
بازدید هفته561
بازدید کل11705