‍  شهردار جدید الشتر معرفی شد
 
 مهندس حبیب نصیری روز پنجشنبه طی آیینی به عنوان شهردار جدید الشتر معرفی شد.

✨ فرماندار سلسله در آیین معارفه شهردار الشتر با بیان اینکه توصیه می شود شهردار جدید برای اداره بهتر شهرداری و کمک به رشد و توسعه شهرستان از مشاوره شهرداران پیشین استفاده نماید، اظهار داشت: شورای شهر به عنوان یک جایگاه قانون گذاری و مجلس محلی محسوب می شود بنابراین لزوم رعایت شان شورا بر همه لازم است چرا که احترام به رعایت حقوق شورا احترام به رای شهروندان محسوب می شود.
✨شریف خسروی با تاکید بر اینکه انتظار می رود شهردار جدید هم این شان را به رسمیت بشناسد، عنوان کرد: اعضای شورای شهر و شهردار باید برای اداره بهتر شهر قانون را مطالعه نمایند و اعضای شورا نیز باید شهردار را در توسعه شهرستان تقویت کنند.
✨فرماندار سلسله با اشاره به اینکه شهرداری جایگاهی است که ساماندهی وضعیت مردم را انجام می دهد، خاطرنشان کرد: این وظیفه سنگین است و دامنه وسیعی دارد.
✨خسروی با اشاره به قابل پذیرش نبودن وضعیت شهرداری الشتر، تصریح کرد: توصیه می شود که شهردار جدید تا 10 روز هیچ تصمیمی نگیرد و مسائل خود را اولویت بندی کرده و برنامه عملیاتی قابل وصولی تدارک ببیند تا مردم امیدوار شوند.
✨فرماندار سلسله با تاکید بر اینکه انتظار داریم حقوق معوقه کارگران شهرداری پرداخت شود، عنوان کرد: هزینه و درآمدهای شهری باید با هم تطبیق داده شده و در این راستا هزینه های اضافه تعدیل و تنظیم شود.
✨وی با تاکید بر اینکه ساماندهی کارگران شهرداری الشتر باید در اولویت برنامه های شهردار باشد، افزود: وضعیت سدمعبر شهرستان مطلوب نبوده و انتظار می رود به این وضعیت نظم و بهبودی بخشیده شود.
✨حبیب نصیری در کارنامه خود، معاون شرکت عمران منطقه آزاد قشم، معاون سازمان همیاری شهرداری‌های هرمزگان، معاون فدراسیون تیر و کمان کشور و معاونت سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری بندرعباس را دارد.
بازدید امروز72
بازدید دیروز146
بازدید هفته561
بازدید کل11705