بازدید شهردار و شورای شهر از وضعیت جداول و کانال های شهر در شب بارندگی

در این بازدید شهردار به نقاط حادثه خیز شهر رفتند و از نزدیک از آنها دیدن کردند و دستور سریع به رفع مشکلات را به واحد عمران صادر نمود.در ضمن این بازدید همچنین شهردار جهت بررسی آمادگی نیروهای آتشنشانی از آتشنشانی دیدن کردند و دستور آماده باش کامل به واحدهای عملیاتی شهرداری دادند.