عملکرد واحد عمران در ماه گذشته
۱_پیاده رو سازی و مناسب سازی خیابان امام ره جلوی قلعه مظفری
۲_جدول گذاری کوی طلاب
۳_ساخت اتاقک نگهبانی مهمانسرای شهردار

4-ساخت بلوک و جدول مورد نیاز شهردای

عملکرد فضای سبز در ماه گذشته

1-گلکاری بلوار مبشر

2-گلکاری بلوار شهریار

3-گلکاری میدان ولایت

4-گلکاری بلوار ولایت

بازدید امروز71
بازدید دیروز146
بازدید هفته560
بازدید کل11704