دسته: اخبار
بازدید: 72

جلسه شهردار با نظام مهندسی شهرستان سلسله


موضوع جلسه : ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر الشتر
طی این جلسه برنامه هایی جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز توسط مهندسین نظام مهندسی ارائه گردیدکه مورد تایید شهردار واقع شد و در جلسه به تصویب رسیدند.

بازدید امروز37
بازدید دیروز48
بازدید هفته85
بازدید کل28502