دسته: اخبار
بازدید: 16

جلسه شهردار با نظام مهندسی شهرستان سلسله


موضوع جلسه : ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر الشتر
طی این جلسه برنامه هایی جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز توسط مهندسین نظام مهندسی ارائه گردیدکه مورد تایید شهردار واقع شد و در جلسه به تصویب رسیدند.

بازدید امروز46
بازدید دیروز51
بازدید هفته46
بازدید کل18709