اقدامی شایسته در جهت حفظ پاکیزگی محیط زیست

شهرداری الشتر در اقدامی شایسته،سطل های زباله جدید برای توزیع در سطح شهر خریداری کرد.

این سطل های زباله مانع از پخش زباله ها بر روی زمین توسط حیوانات می شوند و با توزیع آنها در سطح شهر،محیط زیست پاکیزه تر می گردد.

همچنین در اقدامی دیگر با توجه به فرارسیدن فصل گرما و انتشار بوی نامطبوع، جداول سطح شهر برای پیشگیری از بوی نامطبوع و پاکیزگی شهر، شستو شدند.

 

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز55
بازدید دیروز55
بازدید هفته55
بازدید کل58789