پارک شهید استویی سم پاشی شد

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای شهر الشتر، برای کنترل آفات و مبارزه با بیماریهای گیاهی درختان و درختچه‌های سطح شهر  با رعایت نکات ایمنی سم‌پاشی شد.

با توجه به این مهم که رشد و نمو گیاهان همواره تحت تأثیر عوامل محدود کننده‌ای هم‌چون آفات قرار می‌گیرد و این آفات باعث ضعف عمومی و در نهایت خشکیدگی گیاه می‌شود، بنابراین شهرداری الشتر اقدام به سم‌پاشی درختان معابر سطح شهر کرده تا از خشکیدگی درختان جلوگیری شود.

شهرداری الشتر همزمان با کار سم پاشی ، کار چمن زنی و تقویت سیستم آبیاری – تسطیح و آماده سازی ،خاکریزی و تنظیف فضاهای سبز سطح شهر را به پایان رسانده است.

 

 

 

بازدید امروز102
بازدید دیروز106
بازدید هفته208
بازدید کل18269