سرپرست شهرداری الشتر: کنکور موضوع سرنوشت سازی در زندگی جوانان است

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای شهر الشتر، آقای محمودعلی امیری در جلسه هماهنگی کنکور شهرستان با اشاره ه نقش کنکور در زندگی و آینده جوانان، گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود که آزمون کنکور در شهرستان بدون هیچگونه مشکلی برگزار شود.

وی با بیان اینکه شهرداری الشتر نیز نهایت همکاری را در برگزاری شایسته و بنحو مطلوب آزمون کنکور خواهد داشت، افزود: کلیه حفاری ها و عملیات های عمرانی خصوصا در نقاطی که با حوزه های امتحانی فاصله نزدیکی دارند تا پایان آززمون کنکور در شهر الشتر متوقف خواهد شد.