معاون شهرداری الشتر انتخاب شد

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای شهر الشتر، طی حکمی از طرف محمودعلی امیری سرپرست شهرداری الشتر، آقای مهندس عبدالمجید امیری به عنوان معاونت شهرداری الشتر منصوب شد.