جلسه تعیین تکلیف شرکت پیمانکار خدمات شهری و فضای سبز شهرداری الشتر برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای شهر الشتر، جلسه تعیین تکلیف شرکت پیمانکار خدمات شهری و فضای سبز شهرداری به ریاست محمودعلی امیری سرپرست شهرداری و با حضور معاونین و جمعی از کارکنان در دفتر شهردار برگزار شد.