ادامه عملیات جدول گذاری کوچه های سطح شهر

در ادامه عملیات جدول گذاری کوچه های سطح شهر ، جدول گذاری کوچه فرعی شوریده لرستانی توسط واحد عمران شهرداری انجام شد.

بازدید امروز56
بازدید دیروز194
بازدید هفته409
بازدید کل26112