کارگاه بچینگ تولید بتن آماده شهرداری الشتر به همت مهندس یوسفوند سرپرست شهرداری و اعضای محترم شورای اسلامی شهر راه اندازی شد و آماده خدمت رسانی به مردم شریف شهرستان سلسله می باشد.لذا همه پیمانکاران و افرادی که به بتن آماده نیاز دارند میتوانند جهت هماهنگی و خرید به شهرداری الشتر مراجعه نمایند.روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الشتر