بازدید امام جمعه و فرماندار محترم شهرستان  و رییس شورای اسلامی شهر به همراه سرپرست شهرداری الشتر  از عملیات زیرسازی و جدولگذاری خیابان معلم و انقلاب و  و زیرسازی خیابان ولیعصر