بازدید امام جمعه الشتر، فرماندار و سرپرست شهرداری الشتر از پروژه های در حال اجرای شهردارییکی از این پروژه ها، ایجاد حوضچه های لجن گیر، جهت جلوگیری از ورود زباله ها به مزارع و اراضی کشاورزی جنوب شهر الشتر است که نبود آن سبب ورود زباله ها به مزارع کشاورزی جنوب شهر در مواقع بارندگی و سیلاب می گردید.