🔸🔸🔸دعوت به همکاری 🔸🔸🔸


✨شهرداری الشتر در نظر دارد  در راستای زیباسازی منظر شهری و اصلاح و بهبود در مبلمان و نمای شهری از کلیه طراحان ، هنرمندان ، معماران و مهندسین شهرسازی دعوت به عمل آورد

چنانچه  هرگونه  طرح و پیشنهادی دارند به دبیر کمیته  زیباسازی  شهرداری الشتر تحویل نمایند .


روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الشتر