به همت مهندس یوسفوند سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر به منظور روانسازی ترافیک و جلوگیری از تصادفات در پیچهای خیابان امیر کبیر شرقی پروژه تعریض پیچ های این خیابان در دست اقدام قرار گرفت.