تعمیر روشنایی و وسایل شهربازی پارک کودک توسط واحد تاسیسات شهرداری الشتر

 

 

 

 بازسازی کانال طرهانی - پیرکه به همت شهرداری الشتر انجام شد.

 

 

 

 

 بازدید مهندس علی یوسفوند معاون شهردار الشتر از پارک ملت جهت نظافت و آماده سازی پارک برای نصب وسایل جدید شهربازی و ساخت سرویس بهداشتی پارک

 

 

 

 ساخت سرویس های بهداشتی پارک شهید استویی در حال انجام است.

 

 

 

 

 نظافت پارک ملت توسط نیروهای زحمتکش خدمات شهری شهرداری الشتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازدید امروز72
بازدید دیروز146
بازدید هفته561
بازدید کل11705