تعمیر روشنایی و وسایل شهربازی پارک کودک توسط واحد تاسیسات شهرداری الشتر

 

 

 

 بازسازی کانال طرهانی - پیرکه به همت شهرداری الشتر انجام شد.

 

 

 

 

 ساخت سرویس های بهداشتی پارک شهید استویی در حال انجام است.

 

 

 

 

 بازدید مهندس علی یوسفوند معاون شهردار الشتر از پارک ملت جهت نظافت و آماده سازی پارک برای نصب وسایل جدید شهربازی و ساخت سرویس بهداشتی پارک

 

 

 

 بازدید امروز40
بازدید دیروز50
بازدید هفته386
بازدید کل26425