مصاحبه آقای مهندس حبیب نصیری  شهردار الشتر با نشریه ی استانی همای سعادتجاده الشتر-خرگوشناب آسفالت می شود

 ❇️⁩به همت مهندس نصیری، شهردار جوان و پرانرژی و همکاری شورای شهر الشتر عملیات بهسازی جاده الشتر-خرگوشناب جهت آسفالت در حال انجام است و با توجه به ذخیره سهمیه قیر یارانه ای شهرستان به میزان کافی، عملیات آسفالت این جاده نیز در آینده ای نزدیک انجام خواهد شد.ملاقات مردمی با شهردار الشتر


دوشنبه ۱۹ آذر ماه ملاقات مردمی با شهردار با حضور مهندس بهادر امیری مسئول بازرسی شهرداری الشتر صورت گرفت.
بر اساس دستور استاندار محترم دوشنبه های هر هفته از ساعت ۸تا ۱۲  به عنوان روز ملاقات مردمی با شهردار در نظر گرفته شده است . روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الشترجلسه شهردار با نظام مهندسی شهرستان سلسله


موضوع جلسه : ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر الشتر
طی این جلسه برنامه هایی جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز توسط مهندسین نظام مهندسی ارائه گردیدکه مورد تایید شهردار واقع شد و در جلسه به تصویب رسیدند.بازدید امروز10
بازدید دیروز52
بازدید هفته119
بازدید کل22746