مهندس نصیری شهردار منتخب شورای اسلامی شهر الشتر در چند ماه گذشته مراحل قانونی را پشت سر گذاشت و به زودی سکان شهرداری الشتر را به دست خواهد گرفت.

مهندس نصیری اهل هرمزگان است که سابقه کار در شهرداری بندر عباس را دارد . وی همچنین سابقه