آگهی مزایده اجاره یکساله استندهای تبلیغاتی شهرداری

شهرداری الشتر در نظر دارد استندهای تبلیغاتی خود را در سطح شهر به تعداد 22 عدد با مبلغ کارشناسی 300هزا تومان برای هر استند و جمعا 6600000 تومان  از طریق مزایده عمومی به به افراد واجدشرایط حقیقی یا حقوقی و به مدت یک سال واگذار نماید.

متن کامل آگهی در تصویر زیر

بازدید امروز72
بازدید دیروز146
بازدید هفته561
بازدید کل11705