دسته: مزایده و مناقصه
بازدید: 64

آگهی مزایده عمومی فروش دوباب مغازه تجاری خیابان رودکی (مرحله اول. نوبت اول)

تاریخ انتشار آگهی مرحله اول -نوبت اول 1397/9/8 می باشد

بازدید امروز41
بازدید دیروز67
بازدید هفته192
بازدید کل24462