دسته: مزایده و مناقصه
بازدید: 67

آگهی مزایده عمومی فروش دوباب مغازه تجاری خیابان رودکی (مرحله اول. نوبت اول)

تاریخ انتشار آگهی مرحله اول -نوبت اول 1397/9/8 می باشد

بازدید امروز40
بازدید دیروز50
بازدید هفته386
بازدید کل26425