دسته: مزایده و مناقصه
بازدید: 11

آگهی مزایده عمومی فروش دوباب مغازه تجاری خیابان رودکی (مرحله اول. نوبت اول)

تاریخ انتشار آگهی مرحله اول -نوبت اول 1397/9/8 می باشد

بازدید امروز46
بازدید دیروز51
بازدید هفته46
بازدید کل18709